TRẢ LẠI & HOÀN TIỀN

 

Bạn cần làm gì để đổi lấy một khoản hoàn lại hoặc hoàn trả?

+ Đóng gói sản phẩm bạn nhận được.
+ Gửi cho chúng tôi tại: Ngã Tư La Dương- Đường 72 Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội.
---- Tên người nhận: NUTRALUXEVN.COM - Trả hàng
+ Gửi 01 email cho chúng tôi trong hộp thư: [email protected] với chủ đề "Yêu cầu đổi hàng hoặc hoàn tiền" và nội dung được mô tả sự cố của sản phẩm

Khi nào bạn sẽ được trao đổi hoặc hoàn trả?

Chúng tôi sẵn sàng cấp cho bạn một mặt hàng thay thế hoặc hoàn lại tiền cho hình thức thanh toán ban đầu của bạn vì bất kỳ lý do nào sau đây:

+ Bạn nhận được một mục không chính xác
+ Đơn hàng của bạn chứa (các) sản phẩm bị hư hỏng
+ Sản phẩm của bạn có lỗi in
+ Một phần đơn đặt hàng của bạn bị thiếu trong kiện hàng được gửi đến


Khung thời gian trong đó NUTRALUXEVN.COM chấp nhận trả về?

Trả hàng hoặc đổi hàng phải được gửi lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày gói hàng của bạn được giao.


Ai chịu trách nhiệm trả lại sản phẩm?

NUTRALUXEVN.COM sẽ cung cấp nhãn trả trước cho bất kỳ thứ gì bị hỏng, in sai hoặc bị lỗi. Đối với tất cả các trường hợp khác, chi phí vận chuyển trở lại là trách nhiệm của khách hàng.


Khi nào bạn sẽ nhận được hoàn phí?

Khi chúng tôi nhận được sản phẩm trả lại, vui lòng cho phép 6-10 ngày làm việc để xử lý cho bạn.
Tất cả sản phẩm trả lại sẽ được xử lý thông qua bộ phận kiểm tra của chúng tôi để phê duyệt / từ chối.
Nếu bạn được chấp thuận hoàn tiền, vui lòng chờ 3-5 ngày làm việc để nhận được tiền hoàn lại sau khi được hoàn trả.

Chúng tôi không thể chấp nhận khách hàng trả lại hoặc trao đổi nếu bất kỳ sản phẩm nào đã được giặt, mòn hoặc trên 30 ngày.

Liên hệ hỗ trợ trực tiếp:

Email: [email protected]
Địa chỉ: Ngã Tư La Dương- Đường 72 Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội
Số điện thoại: 0969906687

back to top